Brandwering

 

Doel:

Het doel van het brandwerend afdichten van installatiedoorvoeringen is het verhogen van de veiligheid. Hiermee krijgen aanwezige personen in het gebouw meer tijd om veilig te ontsnappen en wordt de schade aan het gebouw aanzienlijk verminderd.

De WBDBO (Weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag) is een eis waarmee in het bouwbesluit wordt aangegeven hoeveel brandvertraging een gebouw minimaal moet bieden.

Om aan deze eis te voldoen worden gebouwen opgedeeld in kleinere stukjes welke brandcompartimenten genoemd worden. Ook deze compartimenten kunnen weer opgedeeld worden in sub-compartimenten waardoor de brand een nog kleiner uitbreidingsgebied krijgt. Daar waar doorvoeringen in wanden en vloeren van brandcompartimenten gemaakt zijn voor leidingen, kabelgoten, kanalen en andere openingen dient de doorvoer dusdanig hersteld te worden dat er weer voldaan wordt aan de oorspronkelijke brandwerendheid.

 

Onze werkzaamheden:

Wij kunnen nieuwe of bestaande situaties beoordelen op de aanwezigheid van voldoende brandvertraging en daar waar de afwerking onvoldoende is aanpassingen aanbieden.Onze aanbiedingen zijn vrijblijvend in de vorm van een offerte. Onze mensen zijn gekwalificeerd voor het uitvoeren van werkzaamheden waarbij doorvoeringen in brandwerende constructies brandwerend afgedicht worden. Wij werken uitsluitend met gecertificeerde materialen welke voldoen aan de normen volgens WBDBO, NEN6068, NEN6069, NEN-EN1366-3 en NEN1366-4

Voorbeelden welke uitgevoerd zijn: